Na een oriënterend kennismakings-/ intakegesprek kan er een aanvullend intakegesprek volgen waarin we dieper ingaan op de achtergrond van de door jouw ervaren problemen en je verwachtingen. We bespreken of ik iets voor je kan betekenen of dat een doorverwijzing passender is. Hierna bespreken we een plan van aanpak, afgestemd op jouw wensen en behoeften. Als je je kunt vinden in dit plan, zullen we regelmatig evalueren en het plan zonodig bijstellen. Ieder mens is uniek en daarom zal ieder traject er anders uitzien.

Bij pubers en adolecenten is het afhankelijk van de persoonlijke voorkeur of dat de ouders betrokken worden bij de behandeling. Soms is het nodig om (een van de) ouders een apart begeleidingstraject aan te bieden.
N.b. Bij dit traject zal het volwassenentarief in rekening worden gebracht.