PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktijk Metta
Monique Feldmann
Doornenkampseweg 10
6866 BG Heelsum (gemeente Renkum)
tel.: 06-83874216 of stuur een email naar info@praktijkmetta.nl
Mijn werkdagen zijn  maandag, woensdag en donderdag.

De telefoon wordt niet altijd opgenomen. Spreek je naam en telefoonnummer in en ik bel je zo snel mogelijk, binnen kantooruren, terug. Je kunt me altijd vrijblijvend bellen of e-mailen voor meer informatie. Voor spoedeisende vragen dient altijd contact opgenomen te worden met de huisarts.

Kosten en vergoeding:
Tarieven per 1 januari 2023: intake en individuele vervolgconsulten duren een uur en kosten 75,00 euro per sessie (vrijgesteld van btw). Relatietherapie kost 92,50 euro per sessie van een uur. Hierin zit een btw-verrekening die niet van toepassing is op de individuele consulten.
EMDR-behandelingen worden per kwartier berekend (15,00 euro per kwartier, kwartieren worden naar boven afgerond). Naast dit behandeltarief wordt daar bovenop een starttarief berekend van 25,00 euro per sessie. Dit geldt dus alleen bij de EMDR-behandelingen.
Voor alle gesprekken geldt een onregelmatigheidstoeslag van 5 euro in de avonduren.
Soms kan extra administratietijd/ indirecte tijd in rekening worden gebracht bijvoorbeeld na aanmelding via de werkgever, protocollaire behandelingen of bijvoorbeeld reistijd. Dit zal ik van tevoren met je bespreken. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

Mijn consulten worden door een groot aantal ziektekostenverzekeraars (al dan niet gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering  vergoed (Alternatieve Geneeswijzen: Psychosociale Therapie). Ik heb geen contracten voor de basisverzekering. Het eigen risico en je eventuele eigen bijdrage is op het aanvullend pakket niet van toepassing en wordt door je zorgverzekering dus niet bij je in rekening gebracht (wijzigingen voorbehouden). Relatietherapie wordt over het algemeen niet vergoed.
Informeer bij je verzekeraar bij vragen over vergoedingen. Ook kun je via de site van het NVPA zien met welke verzekeraars afspraken zijn gemaakt. Klik hier voor het vergoedingenoverzicht. Soms worden de gesprekken ook vanuit de werkgever of het UWV vergoed.

Wetgeving:
In mijn praktijk voldoe ik aan de actuele wetgeving zoals de WKKGZ en de WTZA. Dat houdt onder andere in dat ik onder andere ben gehouden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, en dat ik lid ben van een klachten- en geschillencommissie (www.scag.nl). Zie voor meer informatie over onder andere dossiervoering het privacybeleid: https://www.praktijkmetta.nl/privacybeleid
Voor meer informatie, bekijk hier mijn algemene voorwaarden.

Klachten:
Bij klachten is het belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Mogelijk komen we er dan samen uit. Indien de situatie dit niet toelaat of we komen er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris. U kunt via mijn beroepsvereniging het N.V.P.A. (https://www.nvpa.org/klacht-indienen) verwezen worden naar een gratis en onafhankelijk klachtenfunctionaris bij het S.C.A.G. De klacht moet binnen 6 weken afgehandeld zijn, met een mogelijke uitloop van 4 weken. Wanneer we nog niet tot een oplossing komen kunt u zich wenden tot de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg, OG-CG. Zie voor meer informatie ook: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/hulp-bij-klagen/

Inschrijvingen en registraties:
BIG- register (geregistreerd als verpleegkundige)
NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten)
RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire gezondheidszorg)
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland: EMDR master practitioner
Stichting EFT Nederland: basis EFT therapeut
Register Psychosynthese academie: psychosynthese-gids

Ingeschreven bij het klachtenregister S.C.A.G.
Ingeschreven bij de KvK onder het nr: 51518783
BTW-id: NL001842411B39

Hierbij vragen wij toestemming voor het plaatsen van analytische cookies van Google Analytics. Wij gebruiken geen overige cookies.