Hieronder staan een aantal therapievormen omschreven waar ik, naast uiteraard ‘gesprekstherapie’, regelmatig gebruik van maak. Daarnaast heb ik een flexibele stijl waarbij ik me niet vasthoudt aan een vast stramien (behalve bij emdr, dan werk ik met een protocol) maar kijk waar de meeste behoefte naar uitgaat. Bovenal staat een open en eerlijk contact centraal.

Psychosynthese

Psychosynthese is een optimistische psychologie, ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Psychosynthese heeft een holistische visie op de mens. Dat wil zeggen dat zij naar héél de mens kijkt, een mens met gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en behoeftes en spirituele belevingen.
Psychosynthese kan mensen ondersteunen bij hun persoonlijke en spirituele groei. Mensen kunnen vastlopen in hun leven omdat hun kwaliteiten niet volledig tot hun recht komen of omdat hun mogelijkheden om de een of andere reden geblokkeerd zijn. Psychosynthese richt zich op de ontwikkeling van deze kwaliteiten en op probleemgebieden.
In het dagelijks leven kom je vaak verschillende gewoontes, behoeften, gedragingen en verlangens tegen die je als verschillende delen van jezelf zou kunnen zien (bijvoorbeeld een kant die veel zorgt of een kant die kritisch is). In de psychosynthese worden dit ook wel subpersonen genoemd. Soms kan je subpersonen ervaren als spanning of als negatieve overtuigingen over jezelf. Iedereen heeft subpersonen en er zijn geen goede of slechte subpersonen.
Door meer zicht te krijgen op deze subpersonen gaan omstandigheden minder met je op de loop. Dit doordat je steeds bewuster keuzes kunt maken van waaruit je reageert. Je krijgt hierdoor meer grip en regie over je dagelijks leven.
Psychosynthese kan je helpen een stille plek te ontwikkelen in jezelf. Op deze stille plek kun je mildheid ervaren, je passie voelen, waarnemen wat achter je drijfveren en verlangens zit. Vanuit deze stille plek kun je kiezen wat goed is voor jou, vanuit je hart. Psychosynthese is een heel praktische psychologie waarbij ik  maak gebruik maak van verschillende technieken.

Emdr

Emdr kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Bij Emdr worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften door middel van oogbewegingen of geluiden. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Dit zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Een voordeel van Emdr is dat de traumatische ervaring niet in detail vertelt hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding. Daarnaast geeft Emdr vaak snel resultaat en kan het ook bij andere type problemen worden ingezet zoals fobieën, negatief zelfbeeld, dwangstoornissen etc.

Relatietherapie

Partners die willen onderzoeken hoe ze hun relatie kunnen verbeteren kunnen gebaat zijn met een aantal sessies of langer traject waarbij je manier van communiceren onderzocht wordt maar ook eventuele verborgen spanningen, verlangens en behoeften zichtbaar en bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Het EFT (emotionally focussed therapy) gedachtengoed is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor mij.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitie is een ander woord voor gedachte of je denken. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten verband houden met de gedachten die mensen hebben in een situatie waarin ze verkeren. Je leert je manier van denken anders te bekijken en beoordelen waardoor je je ook anders gaat voelen en gedragen. Het kan ook zijn dat je stapsgewijs gaat oefenen te wennen aan situaties die erg spannend zijn, of in situaties gaat experimenteren met nieuw aangeleerde vaardigheden.

Hierbij vragen wij toestemming voor het plaatsen van analytische cookies van Google Analytics. Wij gebruiken geen overige cookies.