Vanuit mijn ervaring en scholing heb ik veel methodieken kunnen onderzoeken. De behandeling zal vooral bestaan uit gespreksvoering, aansluitend bij jouw wensen of behoeften. Mijn werkstijl is gebaseerd op diverse psychologische stromingen en invalshoeken.

Ik ben geschoold in onder andere psychosyntheseschematherapie, Emotionally Focussed Therapy en EMDR. Als het past maak ik aanvullend gebruik van cognitieve gedragstherapie, lichaamsbewustwording, visualisaties en ontspanningsoefeningen, praktische oefeningen voor het dagelijks leven etc. Een belangrijk uitgangspunt is zo te werken dat jij op een heldere concrete wijze weer verder kan. Je eigen verantwoordelijkheid staat daarbij steeds centraal.