Werkwijze

Vanuit mijn ervaring en scholing heb ik veel methodieken kunnen onderzoeken. De behandeling zal vooral bestaan uit gespreksvoering, aansluitend bij jouw wensen of behoeften. Mijn werkstijl is gebaseerd op diverse psychologische stromingen en invalshoeken.

Ik ben geschoold in onder andere psychosynthese (complementaire beroepsopleiding),  schematherapie, Emotionally Focussed Therapy en EMDR. Als het past maak ik aanvullend gebruik van cognitieve gedragstherapie, lichaamsbewustwording, visualisaties en ontspanningsoefeningen, praktische oefeningen voor het dagelijks leven etc. Een belangrijk uitgangspunt is zo te werken dat jij op een heldere concrete wijze weer verder kan. Je eigen verantwoordelijkheid staat daarbij steeds centraal.

Praktisch

Na een oriënterend kennismakings-/ intakegesprek kan er een aanvullend intakegesprek volgen waarin we dieper ingaan op de achtergrond van de door jouw ervaren problemen en je verwachtingen. We bespreken of ik iets voor je kan betekenen of dat een doorverwijzing passender is. Hierna bespreken we een plan van aanpak, afgestemd op jouw wensen en behoeften. Als je je kunt vinden in dit plan, zullen we regelmatig evalueren en het plan zonodig bijstellen. Ieder mens is uniek en daarom zal ieder traject er anders uitzien.


Hierbij vragen wij toestemming voor het plaatsen van analytische cookies van Google Analytics. Wij gebruiken geen overige cookies.